Seraing | 4100

Rue du Pairay 29 - 4100 Seraing

About


Situation / Ligging

Surface commerciale anciennement louée à Wibra dans une rue commerçante de Seraing, à côté de l’Ecole du Sacré Coeur. Le bien dispose d’une façade de plus de 12m.

Winkel vroeger verhuurd aan Wibra in de winkelstraat van Seraing, naast de Sacré Coeur school. De gevelbreedte bedraagt meer dan 12m.

Superficie magasin / oppervlakte handelszaak :       

Leeg (ex Wibra)                    +/- 722m2 (gelijkvloers)

                                                  +/- 111m2 (verdiep)

Totaal                                      +/- 833m2

 

Revenu locatif / huuropbrengst :      

Leeg (ex Wibra)                    36.000,00 € / an                            

Précompte immob. :          à charge du locataire.

Onroerende voorheffing : ten laste van de huurder.

Charges communes: à charge du locataire

Gemeenschappelijke onkosten : ten laste van de huurder

Bail commercial / handelshuurovereenkomst :

Leeg (ex Wibra)                   

Prix de vente / verkoopprijs :  

275.000,€ hors frais

Rue du Pairay 29 Seraing


+- 722m2

Property ID : 210110S

275.000€
(Hors frais / Exclusief lasten)

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis.
Nos offres sont non-contractuelles et sans aucun engagement.

CONTACT

Dany Nejman

+32 478 24 90 00

Nathalie Dauwens

+32 475 942 942